alt
offline
yazili_destek
ucretsiz_soru
sms_daveti

İndirimli Saatler
Canlı Görüşme : 2.00 TL/dk
Yazılı Destek : 5.00 TL/soru
Canlı Görüşme : 1.00 TL/dk
Yazılı Destek : 2.50 TL/soru

2001 YLINDAN İTİBAREN ÇOCUKLAR İÇİN AİLELERİNE DANIŞMANLIK; ERGENLER VE YETİŞKİNLER İÇİN PSİKOTERAPİ YAPIYORUM. YAKLAŞIK 3000 KİŞİ İLE GÖRÜŞME YAPTIM.

Danışman Hakkında

2001 YILINDA SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDUM.

ÇALIŞTIĞIM İŞ ALANLARI
1- Psikoteknik Sürücü Değerlendirme
2- Zihinsel Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
3- Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi
4- Psikolojik Danışma Merkezi
UYGULANAN TESTLER
1- Zeka Testleri
2- Gelişim Tarama Testleri
3- Kişilik Testleri
4- Tanı Koydurucu Testler
5- Projektif Testler

MESLEKİ TECRÜBE
1- Zihinsel Engelli Bireyler, Aileleri ve Psikososyal çevre
2- Sürücü Davranışlarının Deerlendirilmesi ve Trafik Psikolojisi
3- Yaklaşık 3000 vaka İle yapılan Psikolojik Danışmanlık

Kategoriler

Aile Terapisi, Bireysel Terapi, Eğitim Terapisi, Eğitim Koçluğu, Ergen Terapisi, Evlilik Terapisi, Fikir Koçlugu, İlişki Terapisi, İlişki Koçluğu, Kişisel Gelişim, Pedagoji, Yaşam Koçluğu

Bookmark and Share


YEME BOZUKLUKLARI 2110 gün önce
  GİRİŞ Yeme bozuklukları; beslenme yetersizliği, aşırı beslenme, depresyon, madde bağımlılığı, anksiyete gibi ciddi sorunlara neden olabilen, y...
UYKU BOZUKLUĞU 2110 gün önce
Niçin Uyuma İhtiyacı Duyarız? Uyku sadece günlük yaşamın dışında kalmış bir zaman parçası değil, bedenin kendini yenilediği sağlıklı ve uzun yaşamın t...
SOMATOFORM BOZUKLUKLAR 2110 gün önce
Somatoform bozuklukların temel özelliği hastada yapılan tıbbi incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda organik bir nedenle açıklanamayan fiziksel bel...
PSİKOTİK BOZUKLUKLAR 2110 gün önce
  ŞİZOFRENİ Tarihte çok eski dönemlerde şizofrenik semptomlar ile ilgili bilgilere rastlamaktayız. Milattan önce 1. ve 2. Yüzyıllarda eski Yunan...
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI 2110 gün önce
  Tanımlar Kişilik: Kişilik kavramından, bir insanı başkalarından ayıran duyuş, tutum, davranış örüntülerini içeren tüm ruhsal özellikler anlaşı...
DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU 2110 gün önce
  Kleptomani (Çalma Hastalığı) Kişinin kullanmak için veya parasal değeri için gerek duymadığı nesneleri çalmaya yönelik yoğun istek duyması ve ...
DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI 2110 gün önce
    BECK DEPRESYON ENVANTERİ 60                         55                         50           ...
CİNSEL İŞLEVLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR 2110 gün önce
  Cinsel işlev Cinsellik, sosyal kurallar, değer yargıları ve tabularla belirlenmiş, biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri olan özel bir yaşantı...
ANKSİYETE BOZUKLUKLARI 2110 gün önce
  PANİK ATAK Belirtiler ve bulgular Panik nöbeti olduğu sırada hasta ileri derecede endişeli görülür. Nöbet sırasında hasta ağır korku ve ...
MADDE ve ALKOL KULLANIMINA İLİŞKİN BOZUKLUKLAR 2110 gün önce
ALKOLİZM (İÇİCİLİK) Yazılı kaynaklar alkollü içki kullanımının insanlık tarihi kadar eski olduğunu belgelemektedir. Ayrıca, arkeolojik kazılarla or...
YEME VE BESLENME BOZUKLUKLARI 2178 gün önce
Yeme bozuklukları; beslenme yetersizliği, aşırı beslenme, depresyon, madde bağımlılığı, anksiyete gibi ciddi sorunlara neden olabilen, yeme alışkanlık...
TİK BOZUKLUKLARI 2178 gün önce
Tik; birden ortaya çıkan, hızlı, yineleyici, ritmik olmayan, basmakalıp bir motor hareket yada ses çıkarmadır. İstemli çalışan çizgili beden kaslar...
TEPKİSEL BAĞLANMA BOZUKLUĞU 2178 gün önce
DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri: A. Aşağıdakilerden (1) yada (2) nin olması ile belirli, 5 yaşından önce başlayan, çoğu alanda önemli derecede bozuk ve ço...
SEÇİCİ KONUŞMAMAZLIK (MUTİZM) 2178 gün önce
DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri: Başka durumlarda konuyor olmasına karşın özgül bir takım toplumsal durumlarda sürekli bir konuşmamazlık gösterme Bu bo...
ÖĞRENME BOZUKLUKLARI 2178 gün önce
OKUMA BOZUKLUĞU DSM-IV de okuma bozukluğu, bireysel olarak uygulanan standart doğru okuma ya da kavrama testleri ile ölçüldüğü üzere, kişinin krono...
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR ve OTİZM 2178 gün önce
Yaygın gelişimsel bozukluklar; erken çocuklukta sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatr...
MOTOR BECERİLER BOZUKLUĞU 2178 gün önce
 DSM – IV – TR TANI ÖLÇÜTLERİ   GELİŞİMSEL KOORDİNASYON BOZUKLUĞU   Motor koordinasyon gerektiren günlük etkinliklerdeki yeterlik, kişini...
KARŞIT OLMA-KARŞIT GELME BOZUKLUĞU 2178 gün önce
Karşı gelme bozukluğu (KGB)nun temel özellikleri tekrarlayıcı olarak negativist, karşı gelen, söz dinlemez tutumlar ve otorite figürlerine karşı düşma...
İLETİŞİM (KONUŞMA) BOZUKLUKLARI 2178 gün önce
Yapılan bir araştırmaya göre uyku saatleri dışında kalan sürenin yaklaşık % 75 i sözlü iletişimle geçmektedir. Sözlü iletişimle geçen %75 in %30 u kon...
DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU 2178 gün önce
Kleptomani (Çalma Hastalığı) Kişinin kullanmak için veya parasal değeri için gerek duymadığı nesneleri çalmaya yönelik yoğun istek duyması ve bu is...
DIŞA ATIM BOZUKLUKLARI 2178 gün önce
Çocuklar genellikle iki yaş civarında büyük tuvaletlerini, iki-üç yaş dolaylarında da küçük tuvaletlerini kontrol ederler. Gece Yatağını Islatma Ha...
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2178 gün önce
GİRİŞ Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe(dürtüsellik) belirtileriyle ortaya çı...
DAVRANIM BOZUKLUKLARI 2178 gün önce
DSM-IV TANI ÖLÇÜTLERİ; En azından bir tanı ölçütünün son 6 aydır bulunması koşuluyla aşağıdaki tanı ölçütlerinden en az üçünün son 12 aydır bulunu...
ÇOCUKLUK DEPRESYONU 2178 gün önce
  Depresif bozuklukların ortaya çıkmasında rol alan önemli faktörleri göstermek için, gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, psikiyatri, epidemiyol...
ÇOCUĞUN PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRİLMESİ 2178 gün önce
  Çocuğun psikiyatrik değerlendirilmesi aşağıdaki aşamalarda yapılır: 1-                  Ana – Baba ile görüşme 2-                  Çocukla ...
BASMAKALIP DAVRANIŞ BOZUKLUĞU 2178 gün önce
  DSM-IV TANI ÖLÇÜTLERİ Yineleyici, görünüşte amaçlı ve işlevsel olmayan motor davranış olmalıdır. (el sıkma, el sallama, oturduğu yerde sallan...
AYRILMA ANKSİYETESİ 2178 gün önce
Bowlby' nin geliştirdiği Bağlanma teorisine göre; Bağlanma, gelişen çocuk ile dışarıdan ihtiyacını gideren veya ilgi gösteren kişi arasındaki duygusal...
ALIŞKANLIK PROBLEMLERİ 2178 gün önce
TIRNAK YEME: Ruhsal gerilim, sıkıntı veya saldırganlık duygularının açığa vurulmadığı durumlarda, çocuğun kendi kendine yönelik saldırganlık dürtüs...
SORUMLULUK ÇOCUĞA NASIL ÖĞRETİLİR 2191 gün önce
Sorumluluk; başkalarının haklarına saygı göstermek ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkmaktır. Sorumluluk sahibi çocuklar: · Kendi kararlar...
KARDEŞ İLİŞKİLERİNİ NASIL GELİŞTİREBİLİRİZ? 2191 gün önce
Yaşamımızın ilk yıllarındaki ilişkilerimizin; benlik kavramımız ve bütün hayatımız boyunca yapacağımız seçimler üzerinde çok önemli etkileri vardır. K...
EVLAT EDİNİLMİŞ ÇOCUK 2191 gün önce
Evlat edinilmiş çocuğun geleceği üzerinde art arda incelemeler yapan birçok uzman, bu çocukların zihinsel gelişimlerinin normal sürdüğü, ancak evlat e...
ÇOCUKLARLA NASIL BİR İLETİŞİM 2191 gün önce
Çocuk yetiştirme biçim ve yöntemleri bireyin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Değişen yaşam koşulları, kuşaklar arasındaki fark, bir önceki ku...
Çocukların Zararlı Alışkanlıklar Kazanmasında Anne-Baba Tutumlarının Etkisi 2191 gün önce
Anne-babaların çocuklarına karşı göstermiş oldukları tutum ve davranışları çocuklarının zararlı madde kullanmaya başlamalarında veya bu tür madde kull...
ÇOCUKLARDA İNATLAŞMA İLE BAŞAÇIKMANIN YOLLARI 2191 gün önce
Çocuklarda inatlaşma her yaş döneminde görülür. Bağımsız birer birey olduklarının farkına varmaya başlamaları ve dünyayı keşfetme merakları bu inatlaş...
ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI 2191 gün önce
ÇOCUKLARIN BENLİK SAYGISINI GELİŞTİRME Çocuklarınızın hayatta kazanacağı başarı ve mutluluk düzeyi ile sizin onları yetiştirme tarzınız arasında ke...
ÇOCUKLA GEÇİRİLEN KALİTELİ ZAMAN 2191 gün önce
Anne -babaların en önemli kaygılarından biri çocuklarıyla yeterli zaman geçirememeleri ve bunun çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi olmaktadır. Özel...
ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ANNE BABALARIN EN ÇOK YAPTIKLARI HATALAR 2191 gün önce
Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir ruh yapısına, şahsiyetli ve karakterli bir kişilik yapısına sahip olabilmeleri için anne- babalara çok bü...
ÇOCUK VE OYUNCAK 2191 gün önce
Oyun çocuk için yaşadığı dünyayı ve çevresindeki insanları tanıma yoludur. Çocuk oyun yolu ile yaşam deneyimi edinir, düşünce geliştirmeyi öğrenir. Oy...
ÇOCUĞUNUZA İSTEDİĞİNİZ DAVRANIŞI ÖĞRETİN 2191 gün önce
ÇOCUĞUNUZDA İSTEDİĞİNİZ DAVRANIŞI NASIL ARTTIRIRSINIZ? Eğer yaptıkları bir davranış için ödüllendirilirlerse çocuklar o davranışı tekrarlarlar. Bu ...
ÇOCUĞA SÖZ GEÇİREBİLMEK 2191 gün önce
Çocuklar bebekliklerinden itibaren çevreden gelen uyarılara tepki verirler. Yeni doğan döneminde bebeklerin tepkileri refleks biçimindedir; sese, ışığ...
BOŞANMA VE ÇOCUK ÜZERİNE ETKİLERİ 2191 gün önce
Boşanma hiç kuşkusuz, çocukların başına gelebilecek en sarsıcı olaylardan birisi ve potansiyel olarak onların gelişmelerini ciddi bir biçimde etkileye...
BAŞARILI ANA-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİNİN ÖN KOŞULLARI 2191 gün önce
Ana-baba çocuklarını eğitirken, öncelikle gelişim evrelerini bilmeli ve çocuklarının içinde bulunduğu gelişim dönemini tanımalıdırlar. Başka bir deyiş...
ANA BABALARIN YAYGIN TUTUMLARI VE BU TUTUMLARIN ÇOCUKLARIN KİŞİLİK GELİŞİMLERİ ÜZERİNDE KALICI ETKİLERİ 2191 gün önce
ŞİDDETLİ REDDEDİCİ ANA BABA TUTUMU Reddetme, bir anlamda çocuğun bedensel ve ruhsal gereksinmelerini karşılamayı aksatacak kadar çocuğa karşı düşma...
AİLENİN DAĞILMASI VE ÇOCUK 2191 gün önce
Aile, çocuğun gerek kişiliğinin gelişimi, gerekse ruh ve beden sağlığı açısından büyük bir önem taşır. Çocuğun sağlıklı aile ilişkilerinden mahrum kal...
AİLE TUTUMLARI VE ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 2191 gün önce
Çocuğun psikolojik ve sosyolojik gelişimi anne-baba tutumları ile ilişkilidir. En sağlıklı ve etkin tutum yeteri kadar sevgi, hoşgörü ve disiplini içe...
TELEVİZYON VE ÇOCUK İSTİSMARI 2191 gün önce
Çocuk haklarının ihlali ya da çocuğun istismarından söz edildiğinde genellikle çalıştırılan, dövülen, cinsel tacize uğrayan veya savaşa gönderilen çoc...
SINAV KAYGISI 2191 gün önce
GİRİŞ İnsanlar dünya üzerinde varoluşlarından bu yana iki temel duyguyla yüz yüze gelmişlerdir: Korku ve kaygı. Kaygı, insanın en temel duygularınd...
OKULA BAŞLAMA 2191 gün önce
1) Anneler okula yeni başlayan çocuklarıyla ilgili nelere dikkat etmeliler? Çocuğu, okula başlamadan önce okula gideceği konusunda bilgilendirmek v...
OKUL REDDİ VE AYRILAMA ANKSİYETESİ 2191 gün önce
Bowlby'nin geliştirdiği Bağlanma teorisine göre; Bağlanma, gelişen çocuk ile dışarıdan ihtiyacını gideren veya ilgi gösteren kişi arasındaki duygusal ...
OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ 2191 gün önce
     Öğrencilerin okuldaki başarı durumu çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörler; bireyden, aileden, okuldan ve çevreden kaynaklanan faktör...
İLKÖĞRETİMDE SÜREKLİ DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 2191 gün önce
  İlköğretim çağındaki kız ve erkek tüm çocukların ilköğrenime devam etme zorunluluğu olduğu halde, sürekli devamsız öğrenciler sorunu yaşamakta ol...
GENÇLİK ÇAĞINDA ANA-BABA VE ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMASI GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR 2191 gün önce
GENÇLİK ÇAĞINDA ANA-BABA VE ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMASI GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR Gençlerin sağlıklı gelişmesi için onlarla sürekl...
Çocuğun Başarısında Öğretmen Tutumlarının Etkisi 2191 gün önce
      Çocukların sağlıklı bir kişilik sahibi olmaları en az anne-babalar kadar öğretmenlerin de  rolü çok büyüktür. Öğretmen öğrencisini istenilen kar...
ANNE BABALARA ÇOCUK EĞİTİMİ KONUSUNDA GENEL TAVSİYELER 2191 gün önce
Çocuğunuz, evet! Sizin ve eşinizin çocuğu öncelikle onu benimseyin ve her haliyle onu kabul edin. Onu sevin sevmeye ve sevilmeye hepimizin ihtiyacı va...
SORUMLULUK ÇOCUĞA NASIL ÖĞRETİLİR 2191 gün önce
Sorumluluk; başkalarının haklarına saygı göstermek ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkmaktır. Sorumluluk sahibi çocuklar: · Kendi kararlar...
KARDEŞ İLİŞKİLERİNİ NASIL GELİŞTİREBİLİRİZ? 2191 gün önce
Yaşamımızın ilk yıllarındaki ilişkilerimizin; benlik kavramımız ve bütün hayatımız boyunca yapacağımız seçimler üzerinde çok önemli etkileri vardır. K...
EVLAT EDİNİLMİŞ ÇOCUK 2191 gün önce
Evlat edinilmiş çocuğun geleceği üzerinde art arda incelemeler yapan birçok uzman, bu çocukların zihinsel gelişimlerinin normal sürdüğü, ancak evlat e...
ÇOCUKLARLA NASIL BİR İLETİŞİM 2191 gün önce
Çocuk yetiştirme biçim ve yöntemleri bireyin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Değişen yaşam koşulları, kuşaklar arasındaki fark, bir önceki ku...
Çocukların Zararlı Alışkanlıklar Kazanmasında Anne - Baba Tutumlarının Etkisi 2191 gün önce
Çocukların Zararlı Alışkanlıklar Kazanmasında Anne –Baba Tutumlarının Etkisi Anne-babaların çocuklarına karşı göstermiş oldukları tutum ve davra...
ÇOCUKLARDA İNATLAŞMA İLE BAŞAÇIKMANIN YOLLARI 2191 gün önce
Çocuklarda inatlaşma her yaş döneminde görülür. Bağımsız birer birey olduklarının farkına varmaya başlamaları ve dünyayı keşfetme merakları bu inatlaş...
ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI 2191 gün önce
ÇOCUKLARIN BENLİK SAYGISINI GELİŞTİRME Çocuklarınızın hayatta kazanacağı başarı ve mutluluk düzeyi ile sizin onları yetiştirme tarzınız arasında ke...
ÇOCUKLA GEÇİRİLEN KALİTELİ ZAMAN 2191 gün önce
ÇOCUKLA GEÇİRİLEN KALİTELİ ZAMAN Anne -babaların en önemli kaygılarından biri çocuklarıyla yeterli zaman geçirememeleri ve bunun çocuklar üzerindek...
ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ANNE BABALARIN EN ÇOK YAPTIKLARI HATALAR 2191 gün önce
ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ANNE BABALARIN EN ÇOK YAPTIKLARI HATALAR                                 Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir ruh yapı...
ÇOCUK VE OYUNCAK 2191 gün önce
ÇOCUK         VE      OYUNCAK Oyun çocuk için yaşadığı dünyayı ve çevresindeki insanları tanıma yoludur. Çocuk oyun yolu ile yaşam deneyimi edinir, d...
ÇOCUĞUNUZA SEVGİNİZİ GÖSTERME ŞEKİLLERİ 2191 gün önce
      ÇOCUĞUNUZA SEVGİNİZİ GÖSTERME ŞEKİLLERİ   1-     Derslere, kurslara ara verip çocuğunuzla birebir vakit geçirin. Onunla beraber y...
ÇOCUĞUNUZA İSTEDİĞİNİZ DAVRANIŞI ÖĞRETİN 2191 gün önce
ÇOCUĞUNUZA İSTEDİĞİNİZ DAVRANIŞI ÖĞRETİN ÇOCUĞUNUZDA İSTEDİĞİNİZ DAVRANIŞI NASIL ARTTIRIRSINIZ? Eğer yaptıkları bir davranış için ödüllendirilir...
ÇOCUĞA SÖZ GEÇİREBİLMEK 2191 gün önce
ÇOCUĞA      SÖZ    GEÇİREBİLMEK Çocuklar bebekliklerinden itibaren çevreden gelen uyarılara tepki verirler. Yeni doğan döneminde bebeklerin t...
BOŞANMA VE ÇOCUK ÜZERİNE ETKİLERİ 2191 gün önce
BOŞANMA VE ÇOCUK ÜZERİNE ETKİLERİ Boşanma hiç kuşkusuz, çocukların başına gelebilecek en sarsıcı olaylardan birisi ve potansiyel olarak onların gel...
BAŞARILI ANA-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİNİN ÖN KOŞULLARI 2191 gün önce
BAŞARILI ANA-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİNİN ÖN KOŞULLARI   Ana-baba çocuklarını eğitirken, öncelikle gelişim evrelerini bilmeli ve çocuklarının içinde bul...
ANA BABALARIN YAYGIN TUTUMLARI VE BU TUTUMLARIN ÇOCUKLARIN KİŞİLİK GELİŞİMLERİ ÜZERİNDE KALICI ETKİLERİ 2191 gün önce
ANA BABALARIN YAYGIN TUTUMLARI VE BU TUTUMLARIN ÇOCUKLARIN KİŞİLİK GELİŞİMLERİ ÜZERİNDE KALICI ETKİLERİ   ŞİDDETLİ REDDEDİCİ ANA BABA TUTUMU ...
AİLENİN DAĞILMASI VE ÇOCUK 2191 gün önce
AİLENİN DAĞILMASI VE ÇOCUK Aile, çocuğun gerek kişiliğinin gelişimi, gerekse ruh ve beden sağlığı açısından büyük bir önem taşır. Çocuğun sağlıklı ...
AİLE TUTUMLARI VE ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 2191 gün önce
AİLE TUTUMLARI VE ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ   Çocuğun psikolojik ve sosyolojik gelişimi anne-baba tutumları ile ilişkilidir. En sağlıklı v...
GELİŞİM KURAMLARI 2192 gün önce
GELİŞİM KURAMLARI   A- SİGMUND FREUD Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856’da şimdi Çek Cumhuriyetinde bulunan Moravia adlı küçük bir kasabada doğmuştu...
ERGENLİK DÖNEMİ 2213 gün önce
ERGENLİK DÖNEMİ GİRİŞ Gelişim psikolojisinde; ergenlik çağı için kesin bir yaş dilimi verilmemekle beraber, kızlar için 13-18, erkekler için 12-...
İNSANIN NORMAL PSİKOLOJİK GELİŞİM SÜREÇLERİ 2213 gün önce
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Psikolojinin konusu, canlı varlıkların duyuş, düşünüş ve davranışlarıdır. Psikolojinin amacı da duyuş, düşünüş ve davranışların...
AİLE İÇİ GEÇİMSİZLİK VE ÇOCUK 2226 gün önce
 Her ailede zaman zaman yaşanan veya yaşanma ihtimali olan, eşlerin arasındaki anlaşmazlık özellikle küçük yaşlardaki çocukları etkiler. Hele ki tanık...
BEBEKLİK DÖNEMİ 2253 gün önce
Oluşan gelişimsel değişikliklerin hızlılığı ve karmaşıklığı nedeniyle yaşamın ilk 3 yılı eşsiz bir dönemdir. Bebek gelişimi üzerine son araştırmaların...
BİR KELEBEĞİN DERSİ 2255 gün önce
Bir gün, kozada küçük bir delik belirdi; bir adam oturup kelebeğin saatler boyunca bedenini bu küçük delikten çıkarmak için harcadığı çabayı izledi. ...
EVLİLİK AĞACI 2259 gün önce
Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirl...
2259 gün önce
Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa, onun için her rüzgâr uygundur....
ÇATLAK KOVA 2259 gün önce
Hindistan’da bir sucu, boynuna astığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük kovayla su taşırmış. Kovalardan biri çatlakmış. Sağlam olan kova her...
YAŞAM İLKESİ 2259 gün önce
Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz; bir çocuğun gözlerine bakın. Çünkü bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğreteceği 3 şey vardır 1. Nedensiz yer...
BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ 2260 gün önce
Bireyin, kendisini güçlü ve eksik yönleri ile gerçekte olduğu gibi tanıması güçlü kişilik gelişiminin ve sağlıklı insan ilişkilerinin temelini oluştur...

AĞIR DEPRESYON

AĞIR DESPRESYON TANISI İLE İLGİLİ BİLGİ RİCA EDİYORUM.İLAÇ TEDAVİSİNİN YANINDA TEKRAR NÜKSEDEN AĞLAMA KRİZLERİ VE MUTSUZLUK HALİ İÇİN ÖNERİLERİNİZ??
Soran : ozgu  |  30.11.2011  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

patalojik aşk

patalojik aşkın altında yatan sebepler ve kurtulma yöntemleri nelerdir? cevabınız için şimdiden teşekkür ederim
Soran : leyl08  |  11.12.2011  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

Utangaçlık

Bende aşırı utangaçlık var. Bunu nasıl yok edebilirim? Şimdiden teşekkürler.
Soran : hasan9207  |  26.12.2011  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

merhaba

hocam bizlere böyle bir imkan sağladığınız için teşekkürler.ben eşimin işi doayısıyle diyarbakırda yaşıyorum.ataması olmayan  bir öğretmenim.bir sıkıntım var ama özel bir durum.bana ücetsiz  yardmcı olmayı kabul ederseniz anlatmak istiyorum.yalnız gizlkalması mümkünse konuyu size açabilirim
Soran : zulbiye26  |  15.01.2013  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

çok yalnızım

merhaba ben 19 yasında evlendım ve hıc komsum falan yok ayrıca bebegım var dıısarıda cıkamıyorum malum hava soguk bana onerınız varmı gercekten bunalımdayım butun arkadaslarım gezıyo ben yalnız oturuyom
Soran : merveyu  |  25.01.2013  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

Normal olmayan kardeşler

Merhaba

Direk soruma geçmek istiyorum benim 32 ve 26 yaşlarında biri kız  biride erkek iki kardeşim var. İlk görüşte normal bir insan gibi hatta çok akıllı gibi görünüyorlar yani işlerine gelen herşeyi biliyor ve anlıyorlar fakat başkasına bilerek yada bilmeden zarar veriyorlar yani muhakemeleri yok gibi... aslına bakarsanız nasıl anlatıcamı bilemiyorum keşke online yazışma olsaydıda soru cevap şeklinde konuşsaydık... bundan 16 sene önce annemi kaybettik ve kardeşlerime babam sahip çıkmadı bende evlendim, bir erkek kardeşim daha var oda ünv okuyordu fakat kardeşlerimiz ortada kalınca okulu bırakmak zorunda kaldı ve şu an oda evlendi...normal mi anormalmi ben bi türlü anlayamadım çünkü kendi başlarının çaresine bakamıyorlar hep birilerine yük oluolar...Ayrıca iyi kötü demeden herkesin lafına inanıyorlar ve isteyen bu durumlarını anlayan onları kullanır hatta kötü işlerle uğraşan bir adam nerdeyse kardeşimi kaçıracaktı  zor kurtardık...

biraz devrik ve anlaşılması zor yazmışım ama inş anlamışınızdır sorum şu
Böyle insanlar var mı ve tedavileri varmıdır onu merak ediyorum bu yaşa kadar hiç bir uzamana sormak nedense aklıma gelmemişti geçen gün düşünürken aklıma geldi ve size sormak istedim... cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler kolay gelsin.


Soran : Gülümser  |  23.05.2013  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

Önemli Soru

Durduk yere başım ağrıyo aklıma durduk yere sen delisin lafları kulamda çınlıyo sanki biri yanımda sölüyo gibi hemen sinirleniyorum korkuyorum ama neden korktuğumu bilmiyorum ne yapcağımı bilmiyorum herkez bana düşman gibi annem babam ablam 13 yaşındayım sizce  ne yapmalıyım 
Soran : PowerMen  |  01.06.2013  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

Psikoloji ve Pdr arada kaldım Ondokuz Mayıs Üniversitesini istiyorum yardımcı olurmusunuz

Ben psikolog olmak istiyorum memur veya öğretmen değil kendi iş yerim olsun işimde başarılı olayım istiyorum puanım samsun ve sivas psikolojiyi tutuyor ve birçok pdr tutuyor psikoloji okumak istiyorum ama puanım 2 tane üniversite tutuyor bu üniversitelerde benim kariyer yapmam için uygunmu bilemiyorum gidipte kariyer yapmasam pişman olursam diye korkuyorum öte yandan pdr gidip dersleri iplemeden geçip öğretmen olmak var sizce ne yapmalıyım
Soran : enverkeser  |  07.07.2013  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

Yeme bozukluğu

Merhaba Adem Bey;
Uzun zamandır normal insanlar gibi yeme düzenimin olmadıgının farkındaydım ancak hiç bir uzmanla görüşmeye çalışmadım. Hep erteledim. 
Sanırım ileri derecede yeme bozukluğum var. 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyim, kadınım. Hayatım boyunca hep kiloluydum ancak belirli periyodlarda yaptığım diyetlerle totalde 35 kilo vererek 50 kiloya kadar düşmeyi başardım. İlk 20 kilosunda çok caba sarfetmemiştim ancak bu yaz yaptıgım katı diyetle beraber hayatım altüst oldu diyebilirim. Nerdeyse hiçbirşey yemeden günlerimi geçiriyordum ve bu durumdan mutluydum da. Yemediğim her günü zafer sayıyordum. Hızlı ve saglıksız bir şekilde zayıfladım. Ve bu konuda takıntılı hale geldim. Aslında hala daha şikayetci değilim bu konudan. Son beş aydır yine kendimi aç bırakarak bir hafta dayanıyorsam geri kalan bir haftada yeme nöbetleri geçiriyorum. Şişene kadar ne bulursam yiyorum. Ve ara vermiyorum. sonra pişman olup yine bikaç gün birşey yemiyorum, sonra yeniden yeme atakları peydah oluyor. Böyle bir kısır döngüye ulaştı ve bunun neticesinde 7 kilo aldım. 
Hiçbirşey yememeye o kadar odaklanmısım ki sabahları düzgün bir şekilde kahvaltı etsem bile bunun diyetime ihanet oldugunu düşünüp geri kalan zamanımı da yiyerek geçiriyorum. Sürekli ağlıyorum, kendimi iğrenç, obez hissediyorum.
Yemek yemekle aramda düzelemicek bir sorun olustu. Bir an önce aldıgım kiloları vermezsem daha da mutsuz olucam.
O hafta kilo vermediysem okula bile gitmiyorum kimse beni şişman görmesin diye.

Vereceğiniz tavsiyeler benim için çok önemli, şimdiden teşekkürler.
Soran : arabella  |  13.02.2014  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

çocukta çalma davranışı

iyi günler,
benim için çok önem taşıyan bir konuda yardımınızı istiyorum. cevap verirseniz küçük bir çocuğun yanlıştan dönmesine yardımcı olmuş olacaksınız. şimdiden teşekkür ederek soruma geçmek istiyorum. yeğenim 6 yaşında 1. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu ve kardeşinin kumbarasından izinsiz para alıyor.bunu bir kaç kez fark ettik ama tabi görmediğimiz de olmuştur. annesinin bütün hoşgörüsü ve uyarılarına rağmen davranış sonlanmadı. harçlıkta veriliyor belli aralıklarla. her gün değil ama çünkü abur cubur çok alıyor. açıkçası ben bir öğretmen olarak çocukların bu yaşlarda paraya bu kadar alışmalarının doğru olamadığını düşünüyorum. naçizane fikrimi söylüyorum yanlış mı düşünüyorum acaba bilemedim. harçlık verilmediği zaman yanına çerez yada atıştırmalık yiyecekler koyuyor annesi. ama nedense bu izinsiz alma davranışından bir türlü vazgeçmedi.ne yapmamız gerektiğini bilemedik. bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz. tekrar şimdiden teşekkürler. iyi çalışmalar.
Soran : elifkkdemir  |  12.03.2014  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

ozguvensizlik

aşırı ozguven problemim var. kendkmi ezik gibi hissediyorum. gorunusumu begenmiyorum. kizlarla konusamiyorum. kizariyorum falan.sanaldan konusurken hic zorlanmiyorum ama normal hayatta erkeklerle dahi konusamiyorum. Yakin olduklarim haric. Yeni arkadasliklar kurmakta zorlaniyorum. Ve sevgilim olmasini cok istememe ragmen bu halimle nabicam bilmiyorum.
Soran : nstarkd  |  20.07.2014  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

Aşırı Heycanlanma

aşırı heyecan ve kaygı hali ilk defa girdiğim ortamlarda ve henüz tanışdığım kişiler ve ortamlarda elim ayağım titriyor öyleki sanki başımı bile zor zaptediyorum hisssettirmemek için bu durumu baskılayamıyorum birşey yiyip içmek mümkün değil ellerime hakim olamıyorum , sesim titriyor ve  aşırı terliyorum bu yüzden bir işe gittiğimde ya başaramassam gibi duyguya kapılıyorum ve bundan çok rahatsızlık duyuyorum  ne yapmam lazım lütfen bana yardım edin
Soran : Cambaz  |  06.08.2014  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

stres sıkıntı

iyi günler bende tam olarak sorun ne bilmiyorum ama dışarı çıkamıyorum çıktığım zaman midemde sorunlar oluşuyor kasılmalar sıkıntılar  hiç bir şey yapmak istemiyorum güçsüz hissediyorum kendimi sabırsız çok heyecanlanıyorum kafamda kendi kendine sesler oluşuyor acaba bir doktora görünmelimiyim yoksa kendi çabalarımla kurtulabilirmiyim ?
Soran : kaanak  |  03.11.2014  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

Hocam nolur yardım

Hocam Ben Eskiden Beynim çok iyi çalışıyordu matematikte hoca konuyu anlatmadan mantıgını kendim buluyodum ancak şimdi lise1deyim hocanın anlattıklarının yarısını anlıyorum hocaya soruyorum tekrar anlatıo eve geliyorum tekrar yapıyorum test çözüyorum genede konuyu anlamıyorum daha dogrusu beynim sanki sayısala kapılarını kapamış gibi bi yardımcı olun  sınavda sitres yapmak istemediğim halde stres oluyorum karnım agrıyor migdem bulanıyor bazen bir anlıgına eşyalarımı sınıfta untuyom nolur yardımcı olun
Soran : sanal69  |  09.11.2014  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

NARSİZM DEHB

Iyi akşamlar Adem Bey.Ben 27 yaşında bir bayanım bana Narsizm ve Dehb tanıları konuldu gittiğim doktorlar tarafından.Şu anda depresyon tedavisi görüyorum ama ilaçlarda aldığım psikoterapiden de fayda göremedim.açıkçası asistan bir doktordan fayda beklemekte çok mantıklı değildi açıkçası.Zaten ruh sağlığı uzmanlarına yönelikte pek olumlu hisler beslemiyorum.Ben bu bahsettiğim durumların bende olup olmadığını nasıl anlayabilirim ? Ayırıcı tanı nasıl konur ? Ve insan kusursuzsa ve bunu onun bilmesi illa narsizm mi oluyor ? Yardımcı olursanız sevinirim belki sizden de destek alabilirim...
Soran : umbrella  |  24.02.2017  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

Travma sonrası stres bozukluğu

Merhabalar. Aralık 2015te bir travma geçirdim ve etkileri çok yıkıcı oldu. O günden beri hiçbirşey hissetmiyorum. Duygusal yönden feci hissizim. Hayatım başıma yıkılmış gibi. Bu içinde bulunduğum durumu anlatmak zor. Kısacası yaşayan ölü gibiyim. Biraz araştırdım ve tssb'ye sahip olduğumu öğrendim. Bu hastalık geçici midir? Ve geçiciyse ne kadar sürer? Bu lanet ömür boyu sürecekse intihar en mantıklı çözüm olur. Günden güne hislerim çekiliyor gibi, daha da kötüye gidiyor. 
Soran : Okn789  |  04.03.2017  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

ilişki karmaşası

Merhaba.
Ben tıp fakültesi öğrencisiyim lise sondan başlayıp 3 yıldır süren bi ilişkim var.7-8 ay önceye kadar sorun yoktu gayet güzel vakit geçiriyorduk ancak birtakım ailesel problemlerinden dolayı aşka vakit ayıramamaya başladım ve sevgilime karşı olan sevgim azalmaya başladı(kendisi il dışında okuyor).Ve ben bu sene üniversite değiştirdim yeni okulumda karşıma biri çıktı aynı arkadaş grubundayız,kendisi bana karşı birşeyler hissediyor ama sevgilim oldugunu bildigi için birşey diyemiyor.Bende zaman geçtikçe sanırım etkilenmeye başadım ,hep yanımda olsun istiyorum güzel vakit geçiriyoruz.ilişkim olan kişiden çok kere ayrılmayı düşündüm ancak kıyas yaptıgımda sevgilim diger kişiye göre evlenmem için daha mantıklı biri.O yüzden kafam karışık birine sevgi hissedip digerinin mantıklı kişi olması.Ne yapacagımı bilmiyorum
Soran : nuraysee  |  29.04.2017  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

Duygusal Hissizlik

Merhaba. 18 yaşındayım ve 2 yıl önce bir travma yaşadım. Bu olay hayatımda bir patlama noktası gibi oldu.O olayda çok kötü duygular hissediyordum ve duygularımı dışa vurmak istiyordum ama yapamadım. Duygularımı bastırdım ve bu kadar çok aşırı hissedilen duyguları bastırmamın sonucu, sanki beynim beni korumaya almak için duygularımı kapattı. Duygularımı bastırırken çok acı çektim ve Sonrasında hiç bir şey hissetmemeye başladım.Duygularımı sindirmiştim. Dışarıya yansımayınca tabikide bana yansıdı. Hissizlik elde etmiştim. Davranışlarım eskisi gibi değildi, eski davranışlarımı taklit etmeye çalışıyordum, eskiden yaptığım hoşlandığım şeyleri yapmıyordum. Çünkü hiç bir şey hissetmiyordum hiç bir şeye karşı. Yeniden doğmuş gibiydim ama hissiz olarak ve bu çok kötü bir şeydi bir lanet gibiydi. Travma sonrası, ilk başlarda hislerim vardı  (ki bunu da şimdi öğrendim) ama gittikçe azaldığını farkettim. Gittikçe daha da kötüye gidiyordu ve hissizliği yaşadığım her an bundan daha kötüsü daha olamaz diye düşünüyordum ama varmış çünkü her zaman azalmaya devam ediyordu, her zaman hissizliğin dibini yaşadığımı düşünürdüm ama çok daha kötüsü vardı ve sonu yok gibiydi., geçmiş ve gelecek algımı kaybetmeme neden oldu aynı zamanda. Küçük de bir farkındalık yaşıyorum ve öğrendim ki hisler ile farkındalık ters orantılı. Hislerim giderek azaldığında farkındalığın arttığını farkettim. Hissizliğin bana kazandırdığı tek şey farkındalık oldu ama bu hissiz, mutsuz bir hayat demekti. Sanırım beynim beni korumak için gelecek ve geçmiş algılarımı kapattı veya erteledi çünkü hissizlikte gelecek ve geçmişi düşünemediğinden şuanı yaşıyordun. Bu da farkındalığın ortaya çıkmasına sebep oldu. Annemin, babamın, arkadaşlarımın, insanların gerçek yüzlerini görebiliyordum. Kendi içimde oluşan duyguları da görebiliyordum. Öğrendiğim bir şey daha var ki: Herşeyin bedelinin olduğu. Farkındalığın bedelinin hissizlik olduğunu ve bu hissizlikten çıkabilmek için umut ediyorum ki farkındalığımın bedeli karşısında hislerimi tekrar elde edebileceğim. Bu psikolojik ve duygusal durumların hepsinin nedeni beynimin ve bedenimin beni koruması olarak açıklıyorum. Ancak sizle de bu düşüncelerimi paylaşmak istedim. Türkçe kaynaklarda benim yaşadığım durumla ilgili pek bir şey yok. Ama yabancı kaynaklarda emotional numbness denen bu rahatsızlığın çözümünü çok araştırmama rağmen kesin çözümler, düşünceler yoktu. Ben de zamanla geçmesini ümit ediyorum ve size danışmak istedim bir yorumda bulunursanız beni çok mutlu edersiniz. Teşekkürler.
Soran : FeBeln  |  30.11.2017  |  Uzmanın cevabını görmek için tıklayın

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00 - 23:59
08:00 - 23:59
08:00 - 23:59
08:00 - 23:59
08:00 - 23:59
09:00 - 23:59
09:00 - 23:59
Yorum Yapan Yorum Puan Tarih